Zaradi letnega dopusta smo odsotni do 26.08.2021.

Porfir

Kvarcit

Kvarcit

Luska

Luska

Serpentinit

Serpentinit

Škrilj

Škrilj

Kocke